สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
Office of Agricultural Extension and Development Region 6, Chiang Mai

คลังความรู้

เคล็ดลับการทำสับปะรดนอกฤดู

8 พ.ค. 2560
    กดที่รูปเพื่อขยาย

สับปะรด รสนมสดและแตงโม

“สับปะรด โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายปีละครั้งแต่ผมสามารถทำสับปะรดนอกฤดูขายผลสดคุณภาพ ออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี” เป็นความภาคภูมิใจของนายกฤษณะ สิทธิหาญเกษตรกรต้นแบบ SmartFarmer ผู้ปลูกสับปะรด เจ้าของแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สับปะรด)จังหวัดลำปาง

เคล็ดลับการทำสับปะรดนอกฤดู

เกษตรกรโดยทั่วไปที่ปลูกสับปะรดจะเริ่มปลูกลงหน่อพร้อมกันทั้งแปลงและอีกประมาณ 12-16 เดือนก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายสู่ตลาดพร้อมกัน ทำให้ผลผลิตมาก ราคาไม่ดี ถึงแม้จะนำไปแปรรูปก็ไม่ทันเกิดการเน่าเสีย เป็นปัญหาและความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทำอย่างไรจะทำให้สับปะรดกระจายออกสู่ตลาดผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ตลอดทั้งปีไม่กระจุกออกพร้อมกัน เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับคุณเอกหรือนายกฤษณะ สิทธิหาญเกษตรกรวัย 42 ปี และหลังจากการทดลองทดสอบอยู่ 3 ปีก็ได้คำตอบคือการทำสับปะรดนอกฤดูโดยทยอยปลูก ทยอยเก็บสำหรับเคล็ดลับการทำสับปะรดนอกฤดูมีวิธีการดังนี้

1.   การเตรียมดิน จะทำการไถกลบ2-3 รอบ สังเกตถ้าหญ้า/วัชพืชขึ้น แสดงว่าดินดี ที่ตรงไหนหญ้า/วัชพืชไม่ขึ้นแสดงว่าดินไม่ดีต้องเติมปุ๋ย/ธาตุอาหาร เพื่อปรับปรุงดินให้สมบูรณ์จากนั้นก็ตีแปลง ขนาด 2 เมตร เว้นระยะระหว่างแปลงเป็นทางเดิน 100 ซม.(ใช้แผ่นไวนิลเก่าปูทางเดินจะช่วยคลุมวัชพืชได้เป็นอย่างดี)และคลุมแปลงด้วยพลาสติกดำความหนา70 ไมครอน เพื่อเก็บความชื้นในดินและป้องกันวัชพืชในแปลงพลาสติกสามารถใช้ได้นานถึง5 ปี

2.   การปลูก แปลงละ 5 แถวระยะระหว่างแถว 40 ซม. ระยะระหว่างต้น 30 ซม.ใช้เครื่องมือที่ประยุกต์ใช้เองเจาะพลาสติกที่คลุมแปลงเป็นหลุมพร้อมกับให้น้ำแล้วนำหน่อสับปะรดลงปลูกลักษณะแบบหลังเต่า โดยใช้หน่อที่สูงปลูกแถวกลางหน่อที่ต่ำกว่าปลูกไล่ลงไปทั้ง 2 ข้างของแปลง พื้นที่ 1ไร่ จะปลูกได้ 15 แถวๆละ665 ต้น รวมทั้งหมดปลูกได้ 9,975 ต้น/ไร่การปลูกแบบนี้จะตั้งตัวได้เร็วเพราะได้น้ำตั้งแต่ปลูกและได้รับแสงแดดสม่ำเสมอทั่วแปลงทุกต้นทำให้สับปะรดเจริญเติบโตรวดเร็วและต่อเนื่องเพราะระบบสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารของพืชมีประสิทธิภาพสูงเมื่อปลูกแบบนี้ไปแล้ว 6 เดือนสามารถใช้สารแคลเซียมคาร์ไบด์กระตุ้นการออกดอกได้และอีก6 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่าย จากหลักการนี้เมื่อนำมาวางแผนการผลิตทยอยปลูกแถวเว้นแถว หรือแปลงเว้นแปลงก็สามารถกระจายผลผลิตให้ออกตลอดทั้งปีหรือทำสับปะรดนอกฤดูได้ แต่ต้องมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ

3.   การดูแลรักษาและทำคุณภาพระบบให้น้ำจะใช้สปริงเกอร์พร้อมกับปุ๋ยน้ำหมักนมสดที่ผสมกับเนื้อสับปะรดทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเวลาและแรงงานในระยะที่ติดผลได้ประมาณ 2 เดือน จะใช้แผ่นไวนิล ขนาด 12X12 นิ้วเจาะรูตรงกลางสวมใส่เป็นหมวกให้สับปะรด โดยให้จุกโผล่รับแสงแดดเพื่อสังเคราะห์แสงเพิ่มธาตุอาหารบำรุงผลให้มีความหวานหอมนุ่มลิ้นตลอดทั้งลูกและทำให้ผิวสวยงามตาเต่งทุกตา ผลโตสม่ำเสมอ ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่น้ำหนักขนาด 1- 1.5กิโลกรัม/ผลและที่สำคัญสามารถเก็บไว้ได้นานเกือบ 1 เดือนวิธีการนี้จะแตกต่างจากเกษตรกรทั่วไปที่นิยมรวบใบมัดห่อผลสับปะรดทำให้ความหวานไม่สม่ำเสมอทั้งลูกเพราะระบบการสังเคราะห์แสงไม่ทั่วถึงอีกทั้งเสียเวลาและค่าแรงงาน

4.   การตลาด ราคาผลผลิตที่จำหน่ายเฉลี่ยลูกละ25 บาทจำหน่ายโดยตรงที่สวนและร้านค้าของตนเองทั้งปลีกและส่งทางห้างสรรพสินค้าและตลาดออนไลน์โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปตลาดประชารัฐ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวยปัญญาสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่กล่าวว่าสับปะรดของคุณเอก“ผิวสวย ตางาม อกเต่ง เนื้อเต็ม หอมหวาน นุ่มลิ้น”ใครที่ได้ชิมลิ้มลองแล้วจะติดใจในรสชาติ ซึ่งแตกต่างจากสับปะรดทั่วไปคือมีรสชาตินมสดและแตงโมเกษตรกรที่สนใจทำสับปะรดนอกฤดูหรือสับปะรดคุณภาพเกรดพรีเมียมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายกฤษณะสิทธิหาญ เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ผู้ปลูกสับปะรดเจ้าของแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สับปะรด) บ้านวังเลียบหมู่ที่ 5 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.084-0429847 หรือ084-7729190 ซึ่งทางศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)แห่งนี้พร้อมที่ให้ความรู้และขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นในยุคไทยแลนด์4.0