สินค้าปลอดภัยจากพื้นที่สูง

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) เชียงใหม่

สินค้าทั้งหมด

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศพก. ทั้งหมด...

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

ดูทั้งหมด...

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย
ผลการดำเนินงาน ปี 2562
ผลการดำเนินงาน ปี 2561
ผลการดำเนินงาน ปี 2560
ผลการดำเนินงาน ปี 2559
ผลการดำเนินงาน ปี 2558
ผลการดำเนินงาน ปี 2557
ผลการดำเนินงาน ปี 2556
ผลการดำเนินงาน ปี 2555

ถั่วลายเสือคั่ว หอม กรอบ อร่อย ของดีแม่ฮ่องสอน

บทความส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเสน่ห์ของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และวิถีวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นและคนชนเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันอยากไปเที่ยวและสัมผัสเมืองในหมอกสามฤดู ใครได้ไปแล้วประทับใจและอยากหวนกลับไปเที่ยวอีกครั้

ทุนศึกษาต่อ

ดูงาน / อบรม / วิจัย

หนังสือเวียน

แจ้งเวียนหน่วยงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด...