ผู้อำนวยการ สสก.6
นายนเรศ ฝีปากเพราะ
ผอ.สสก.6 เชียงใหม่

Field Day ลำพูน...

สสก.6 เตรียม MOU ร่วมกับ มช....

ผ้าป่าสร้างอาคารฯเรียนรู้อาหารกลางวัน ...

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสถานที่สร้างอาคารฯเรียนรู้...