นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกษตร...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจราชการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจราชการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียง...

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เช...

เอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา

ดูทั้งหมด...

วีดีโอส่งเสริมการเกษตร

ดูทั้งหมด...

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

รายงาน ลิ้นจี่ / ลำไย

ลิ้นจี่ ลำไย
ผลการดำเนินงาน ปี 2560
ผลการดำเนินงาน ปี 2559
ผลการดำเนินงาน ปี 2558
ผลการดำเนินงาน ปี 2557
ผลการดำเนินงาน ปี 2556
ผลการดำเนินงาน ปี 2555

บุญหย่วน ดีคำวงศ์ คนพอเพียงแห่งภูเพียง จ.น่าน

บทความส่งเสริมการเกษตร

“แต่ก่อนเคยทำไร่ข้าวโพด 20 ไร่ ต้องใช้ยาและปุ๋ยเคมีมากอีกทั้งแรงงานหายาก เมื่อขายผลผลิตแล้ว หักลบต้นทุนกำไรไม่คุ้มค่าจึงน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ทำการเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่2 ไร่กว่า สามารถส่ง

หนังสือเวียน

แจ้งเวียนหน่วยงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด...