ผู้อำนวยการ สสก.6
นายนเรศ ฝีปากเพราะ
ผอ.สสก.6 เชียงใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบนโยบายที่ลำปาง...

ติดตาม Young Smart Farmer...

รมช.เกษตร ตรวจราชการและเสวนาการบริการจัดการสับปะรดที่ลำปาง...