ผู้อำนวยการ สสก.6
นายนเรศ ฝีปากเพราะ
ผอ.สสก.6 เชียงใหม่

ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงให...

สสก.6 ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น...

สสก.6 ร่วมงาน Farm@Home...