จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)
เนื้อที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ผลผลิต
(กก./ไร่)
เชียงใหม่ 219,993 204,117 87,682 430
ลำพูน 226,295 225,724 65,221 289
เชียงราย 131,291 129,482 41,752 322
พะเยา 56,835 53,892 21,085 391
น่าน 33,166 32,697 14,714 450
ลำปาง 20,245 20,119 2,298 114
แพร่ 4,776 4,566 963 211
ตาก 9,052 8,056 550 68
รวม 701,593 678,653 234,265 345
ที่มา : คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ 8 ก.ค. 2559 (เฉพาะลำไยในฤดู)

 

สรุปผลการดำเนินงานลำไยปี 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2559
ผลผลิตรวม
(ตัน)
ยอดยกมา
(ตัน)
เก็บเกี่ยววันนี้
(ตัน)
เก็บเกี่ยวแล้ว ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว
ยอดสะสม (ตัน) ร้อยละ ตัน ร้อยละ
234,265.00 233,684.00 570.00 234,254.00 100.00 1,537.00 0.66
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
     
 


ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย - ลิ้นจี่)
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 428/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร. 053-908666 โทรสาร 053-908665