วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และบริการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสามารถบริการแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ...

http://ndoae.doae.go.th

         
 

เลือกหน้า

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
         
    ข้าวโพดหวาน เป็นพืชที่ให้พลังงานสูง และมีปริมาณโปรตีนรองจาก ถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้จะประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารสูง เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซี่ยม และ ไทอามีน นอกจากนี้สายพันธุ์สีเหลืองจะมีวิตามินเอ สูง
 
         
    สตรอเบอรี่ จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกระจายกันมากที่สุดในโลก สามารถพบได้แทบทุกประเทศตั้งแต่ แถบขั้วโลกลงมาถึงพื้นที่ในเขตร้อน ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสภาพภูมิอากาศและชนิดดินที่ใช้ปลูก 
 
         
    อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตสูง ถ้าปลูกอ้อยในดินที่บุกเบิกใหม่ในพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก่อน จะให้ผลผลิตประมาณ 20-25 ตันต่อไร่ ปัจจุบันในพื้นที่ที่ปลูกอ้อยนาน
 
         
    อาร์ติโชค (Cynara scolymus) นิยมปลูกในหลายประเทศมีชื่อสามัญเรียกหลายภาษาเช่น ภาษาอังกฤษ เรียก “Globe artichoke”, และ ภาษาบราซิลเรียก alcachofra”  
 
         
    สลัดน้ำ ใช้ใบประกอบอาหาร เช่น สลัดผัก ต้มจืด ผัดน้ำมันหอย เป็นต้น ประกอบด้วยวิตามัน เอ ไรโบฟลาวิน ธาตุเหล็ก แคลเซี่ยม และโปรตีน ใช้ลดความดันโลหิต
 
         
    แตงโมไม่มีเมล็ดมีแนวโน้มความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง เช่น ตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง โดยเฉพาะตลาดฮ่องกง ไต้หวัน จะส่งแตงโมไม่มีเมล็ดขายปีละกว่า 3,000 ตัน
 
         
    ละมุดเป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันมานานแล้ว ผลผลิตส่วนใหญ่จะจำหน่ายในประเทศ ในรูปของผลไม้ที่ผลิตเพื่อบริโภคสด หากจะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศจะต้องปรับปรุงวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างประเทศรู้จักมากยิ่งขึ้น
 
         
    กะหล่ำดาว จัดอยู่ในกลุ่มพืชเมืองหนาว อยู่ในตระกูลกะหล่ำ การเจริญเติบโตเป็นพืชสองฤดู ต้องการสภาพปลูกที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสูง ส่วนที่ใช้บริโภคคือ หัวขนาดเล็ก เข้าปลีแน่น คล้ายกะหล่ำปลี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0-1.5
 
         
    เห็ดเข็มเงินเข็มทอง อยู่ในตระกูลเดียวกัน แต่เดิมนั้นเกิดขึ้นเองบนตอไม้ผุ ในป่า ต่อมาได้นำมาเพาะเลี้ยงและพัฒนาการเพาะเลี้ยงมาเรื่อย ๆ ถือเป็นเห็ดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง
 
         
    บวบเหลี่ยมเป็นพืชผักที่อยู่ในตระกูล Cucurbitaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Luffa acutangula เป็นผักที่ใช้บริโภคส่วนของผล สามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้หลายชนิด เช่น ต้ม แกง ผัด หรือจิ้มน้ำพริก มีรสหวาน
 
         
 

 

 
 

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
แสดงผลได้ดีในหน้าจอขนาด 800x600 และ 1024x768, IE 6.0 ขึ้นไป