วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และบริการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสามารถบริการแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ...

http://ndoae.doae.go.th

 

จากเส้นด้ายสู่โคมไฟสีสดใสที่บ้านทุ่งป่าคา


 


การทำอาชีพเสริมเป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายครัวเรือนได้ให้ความสนใจ  ในการสร้างอาชีพและผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  และการผลิตโคมไฟจากเส้นด้ายของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งป่าคา  ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  ก็เป็นหนึ่งในอาชีพเสริมที่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยต้นทุนที่ต่ำและตลาดยังมีความต้องการสูง

โคมไฟเส้นด้ายสัญญาลักษณ์แห่งคุณค่าทางจิตใจ     

คุณโสภา  ตาใจ  ประธานกลุ่มโคมไฟเส้นด้ายเชียงใหม่  กล่าวว่าโคมไฟเส้นด้ายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น  โคมไฟจากเส้นด้ายนั้นเป็นงานฝีมือที่มีความปราณีตละเอียดอ่อนบ่งบอกถึงความใส่ใจตั้งใจจริงที่จะผลิตขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และคุณค่าทางจิตใจของชาวล้านนา  ปัจจุบันโคมไฟเส้นด้ายได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่

วัสดุและการผลิตโคมไฟเส้นด้าย 

วัสดุการทำโคมไฟเส้นด้ายประกอบด้วยเส้นด้ายสีสดใส  กาวลาเท็กซ์  ลูกโป่ง  ปืนลมเป่าลูกโป่ง  โครงร้อยเส้นด้ายและกล่องพลาสติกเจาะรูจำนวน 8  รูเพื่อร้อยเส้นด้าย  สำหรับขั้นตอนวิธีการผลิตนั้นจะใช้ปืนลมเป่าลูกโป่งแล้วมัดปากเป็นลูกกลมเพื่อเป็นต้นแบบ  จากนั้นนำลูกโป่งมาพันเส้นด้ายที่ร้อยในกล่องพลาสติกที่ใส่กาวลาเท็กซ์  พันเส้นด้ายประมาณ  3-4  รอบ  รอให้กาวแห้งหมาดๆ  จากนั้นพันอีกรอบจนเต็มรอประมาณ  3-4  นาทีใช้เข็มเจาะลูกโป่งให้แตกแล้วนำไปตากแดดให้แห้งประมาณครึ่งวัน นำไปประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ก็จะได้โคมไฟประดับที่สวยสดงดงาม

ต้นทุนและการจำหน่าย

ต้นทุนการผลิตโคมไฟเส้นด้ายค่อนข้างต่ำมาก  โดยเฉลี่ยเส้นด้ายหลอดละ  50  บาท  กาวลาเท็กซ์ขวดละ  25  บาทและลูกโป่งร้อยละ 40  บาท  เส้นด้ายหลอดหนึ่งจะผลิตโคมขนาด  2.5  นิ้วได้ประมาณ  80  ลูก  ราคาจำหน่าย  35  ลูก  120  บาทโดยมีตลาดทั้งในเชียงใหม่  กรุงเทพฯและต่างประเทศ  ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตโคมไฟเส้นด้ายบ้านทุ่งป่าคา  มีสมาชิกทั้งหมด  47  คน  สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกวันละ  150  บาท  นับว่าเป็นการสร้างอาชีพเสริมที่เพิ่มมูลค่าได้ด้วยวิธีการที่ง่ายๆ  ท่านที่สนใจการผลิตและต้องการสนับสนุนอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าโคมไฟเส้นด้ายหรือจะเป็นตัวแทนจำหน่าย  ติดต่อที่กลุ่มโคมไฟเส้นด้ายเชียงใหม่  บ้านทุ่งป่าคา  146  หมู่  10  ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  โทร.081-2891592

 

 

 
 

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
แสดงผลได้ดีในหน้าจอขนาด 800x600 และ 1024x768, IE 6.0 ขึ้นไป