สสก.6 ร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชน


นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมนายนันทิวัฒน์ ศรีคาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขตครั้งที่ 1 สสก.9 จ.พิษณุโลก ณ วังจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก ในวันที่ 11 ม.ค. 62 เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินการงานวิสาหกิจชุมชน ในการวางแผนการดำเนินการตามการปรับโครงสร้างการบริหารราชการต่อไปดาวน์โหลด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ตรวจราชการและพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานส่...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ตรวจราชการและพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพั...

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบนโยบายที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อ...

รมช.เกษตร ตรวจราชการและเสวนาการบริการจัดการสับปะรดที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร