สสก.6 ร่วมขับเคลื่อนเกษตรวิชญา


นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเสน่ห์ แสงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ณ โครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดำริ ม.4 บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริ โดยมีนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธาน วันที่ 11 มกราคม 2562ดาวน์โหลด

การประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ในงานเกษตรภาคเหนือ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่...

สสก.6 ร่วมประชุมการใช้จ่ายเงินรายได้...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายศราวุธ พา...

เทคนิคการปักชำและการปลูกไผ่ของศูนย์พืชสวนน่าน...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร