สสก.6 ร่วมขับเคลื่อนเกษตรวิชญา


นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเสน่ห์ แสงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ณ โครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดำริ ม.4 บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริ โดยมีนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธาน วันที่ 11 มกราคม 2562ดาวน์โหลด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ตรวจราชการและพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานส่...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ตรวจราชการและพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพั...

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบนโยบายที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อ...

รมช.เกษตร ตรวจราชการและเสวนาการบริการจัดการสับปะรดที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร