สสก.6 ร่วมประชุมเตรียมการกฐินพระราชทาน


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตรดาวน์โหลด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบนโยบายที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อ...

รมช.เกษตร ตรวจราชการและเสวนาการบริการจัดการสับปะรดที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร