สสก.6 ร่วมประชุมเตรียมการกฐินพระราชทาน


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตรดาวน์โหลด

สสก.6 ติดตามโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พะเยา...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่...

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและห...

คัดเลือกสื่อประกวดโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร