สสก.6 ร่วมประชุมบริหารผลไม้ ปี 62


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการทบทวนข้อมูลและซักซ้อมการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2562 ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมนี้นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยดาวน์โหลด

สสก.6 ติดตามโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พะเยา...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่...

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและห...

คัดเลือกสื่อประกวดโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร