สสก.6 ร่วมประชุมบริหารผลไม้ ปี 62


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการทบทวนข้อมูลและซักซ้อมการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2562 ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมนี้นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยดาวน์โหลด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบนโยบายที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อ...

รมช.เกษตร ตรวจราชการและเสวนาการบริการจัดการสับปะรดที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร