สสก.6 ร่วมประชุมผู้ตรวจราช ก/ท ที่เชียงใหม่


นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15 และ 16 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้นายนเรศ ฝีปากเพราะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ได้มอบหมายให้นางสายสมร เขื่อนสิริมงคล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าววันที่ 11 กรกฎาคม 2516ดาวน์โหลด

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานสร้างความเชื่อมโยงก...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานสร้างความเช...

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปร...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกร...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยา...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

นายนเรศฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่มอบหมายให้นางเ...

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร