นิเทศงานพื้นที่เวียงเหนือ ลำปาง


วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของเขต ครั้งที่ 2/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย ของนายพชระ เมล์ทาง เกษตรกรตำบลวังใต้ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ พร้อมนี้นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปางและคณะ ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานดาวน์โหลด

ร่วมมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่\...

ประชุมข้อมูลและบูรณาการบริหารลำไย...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายคนิตลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประช...

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร