สสก.6 นิเทศงานและลงพื้นที่แพร่


นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยุพา แซ่ซื้อผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ร่วมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ โดยมีนางอุมาวลี ใจเอื้อ เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561ดาวน์โหลด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบนโยบายที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อ...

รมช.เกษตร ตรวจราชการและเสวนาการบริการจัดการสับปะรดที่ลำปาง...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร