สสก.6 นิเทศงานและลงพื้นที่แพร่


นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยุพา แซ่ซื้อผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ร่วมติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ โดยมีนางอุมาวลี ใจเอื้อ เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561ดาวน์โหลด

ร่วมมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่\...

ประชุมข้อมูลและบูรณาการบริหารลำไย...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายคนิตลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประช...

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร