ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 ตรวจราชการและติดตามความก้าวของการดำเนินงานนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 ตรวจราชการและติดตามความก้าวของการดำเนินงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ในการประชุมเกษตรจังหวัดและผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน พร้อมทั้งเน้นและกำชับให้ทุกหน่วยงานนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ด้วยการต่อ เติม แต่ง และขยายผลไปสู่เกษตรกร ทั้งนี้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ต้องบูรณาการและบริหารจัดการสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ วันที่ 9 มกราคม 2561

ดาวน์โหลด

สสก.6 มอบแนวทางขับเคลื่อนในพื้นที่ของพะเยา ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด...

ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 27 ธค 2561 ..นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จ.เชียงใหม่ ม...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ดินปุ๋ย...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 27 ธค 2561 ..นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จ.เชียงใหม่.....

สสก.6 ร่วมสัมมนาปลูกข้าวโพดหลังนา ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร