ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 ตรวจราชการและติดตามความก้าวของการดำเนินงานนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 ตรวจราชการและติดตามความก้าวของการดำเนินงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ในการประชุมเกษตรจังหวัดและผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน พร้อมทั้งเน้นและกำชับให้ทุกหน่วยงานนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ด้วยการต่อ เติม แต่ง และขยายผลไปสู่เกษตรกร ทั้งนี้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ต้องบูรณาการและบริหารจัดการสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ วันที่ 9 มกราคม 2561

ดาวน์โหลด

รองอธิบดีตรวจเยี่ยมวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรแม่มอก...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร...

สสก.6 ตรวจเยี่ยมเกษตรที่สูงและจุดบริการพะเยา...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท...

สสก.6 เยี่ยมศูนย์และจุดบริการ ปชช.พืชสวนน่าน...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท...

รองอธิบดีตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านแม่เมาะ...

ข่าว/กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร