ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
โทร.
088-8693123,  053-221228 ต่อ 20 
โทรสาร 053-211868
E-mail : ndoaecm@gmail.com 

     
 

ประมาณการผลผลิตลิ้นจี่ ปี 2556

 
 
จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)
เนื้อที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล
(กก.
/ไร่)
เชียงใหม่ 57,001 50,114 25,486 509

เชียงราย

30,450 30,450 8,829 290
น่าน 17,731 16,805 4,854 289
พะเยา 15,855 15,855 8,751 552
รวม 4 จังหวัด 121,037 113,224 47,920 423

 

รายงานการเก็บเกี่ยว/ราคา

 มิถุนายน 2556

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 

รายงานการเก็บเกี่ยว/ราคา

 พฤษภาคม 2556

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31