การวิจัยของหลายสถาบัน เช่น สกว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานเกษตรหลายพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลไม้หลายแห่ง และยังมีปรากฏในตำราแพทย์แผนจีน จัดลำไยเป็นผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มของสมุนไพรรักษาและยับยั้งบรรเทาโรคต่าง ๆ

 

อ่านต่อ...

 

เอกสารเผยแพร่ ลำไย : ผลไม้ทรงคุณค่า

Thai Version          

   

click ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

   
English Version          
    click image to enlarge    
Chinese Version          
    click image to enlarge    
  สงวนลิขสิทธิ์ ©2014
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200