รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี 2555
..................................................................................

 

     
 

 


 

 
 

รายงานการเก็บเกี่ยว/ราคา ลิ้นจี่

พฤษภาคม 2555

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

รายงานการเก็บเกี่ยว/ราคา ลิ้นจี่

มิถุนายน 2555

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
         
 

 

 

 

............................................................................................

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053 221228, 053 211448, โทรสาร 053 211868
E-mail : warlamyai@hotmail.com