ออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 612 KHz เวลา 06.30-06.55 น.(ทุกวันพุธและวันพฤหัส), คลื่นเสียงจากแม่โจ้  FM 95.5 MHz เวลา 15.10- 16.00 น.(ทุกวันพฤหัส), รายการวิทยุแห่งประเทศไทย AM 639 KHz เวลา 6.10-7.00 น.(ทุกวันศกร์และวันเสาร์) และ FM 93.25 KHz เวลา 15.10-16.00 น.(ทุกวันเสาร์)
หน้าหลักประวัติหน่วยงานบุคคลากรติดต่อเรา
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าว...............?

วิสัยทัศน์

ชวนรู้เรื่องศูนย์ข้าวชุมชน

ภารกิจ/บทบาทหน้าที่
  •  รายการใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้ทั้ง 4 คลื่นความถี่ ได้มีการร่วมสนุกตอบคำถามและส่งพระบรมฉายาลักษณ์การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมบรรยายใต้ภาพถึงความประทับใจ แล้วส่งมาที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมืองเนื้อดี ภายในเดือนธันวาคม 2554-มกราคม 2555 นี้

 

 
 

 

ศูนย์ข้าวชุมชนป่าไม้แดง
องค์ความรู้ ศูนย์ข้าวชุมชนเชิงดอย
เกษตรผสมผสาน ศูนย์ข้าวชุมชนลวงเหนือ
ปราชญ์ชุมชน แผนการผลิตและจำหน่าย
การเลี้ยงผึ้งชันโรง สั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าว
แผนการปฏิบัติงาน

แนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน

www.hongkhrai.com

กิจกรรมหน่วยงานกรมฯ
อีเมลล์กรมฯ
SSnet
สมัครงาน
สหกรณ์กรมฯ
สอบบรรจุ
e-Learning
E-Library
 

พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 54
เชียงราย   อากาศหนาว 13 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 29
ตาก   อากาศเย็น 16 30
น่าน   อากาศหนาว 14 29
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 16 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 18 31
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 18 31
พิจิตร   อากาศเย็น 18 31
สุโขทัย   อากาศเย็น 18 30
พะเยา   อากาศหนาว 13 29
ลำพูน   อากาศหนาว 14 30
ลำปาง   อากาศหนาว 14 31
แพร่   อากาศหนาว 14 30
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 17 30
หนองคาย   อากาศเย็น 17 28
เลย   อากาศหนาว 15 27
นครราชสีมา   อากาศหนาว 16 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th
อบรมและมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรโครงการเกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2554
            

อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่  8-10  สิงหาคม 2554

              
 
 
 
 
 
 
           ตรวจแปลงข้าวและรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีจากศูนย์ข้าวชุมชนของเกษตรกรรอบศูนย์ฯ  
   
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ร่วมทำบุญตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย                  ร่วมปรับกันปรับปรุงภูมิทัศน์โรงสีข้าว  
                                เมื่อวันที่  10 พศจิกายน 2554                                      ระหว่างเดือนตุลาคม 2554