ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖
    Office of Agricultural Extension and Development 6, Chiang Mai

 
   
ที่อยู่   428/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
 
    428/1 Moo.12 Tambol NongKhwai, HangDong District, Chiang Mai Province,
Thailand 50230

 
โทรศัพท์   053 - 908666
   
 
โทรสาร   053 - 908665
   
 
E-mail   ndoae@doae.go.th
     
 
   
 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2011
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200