สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
Office of Agricultural Extension and Development Region 6, Chiang Mai

คลังความรู้

ลิ้นจี่ห่อช่อผล นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ที่พะเยา

17 เม.ย. 2561
    กดที่รูปเพื่อขยาย

ลิ้นจี่ เป็นผลผลิตสินค้าเกษตรอย่างหนึ่งที่มักประสบปัญหาราคาไม่แน่นอนเกษตรกรมีความเสี่ยงในด้านการผลิตคือผลแตกและร่วงทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้อยและมีความเสี่ยงด้านการตลาด เกษตรกรมักขายได้ราคาต่ำ

            นายนเรศ ฝีปากเพราะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่กล่าวว่าเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่มักจะประสบปัญหาสำคัญ 2 ประการคือผลแตกและผลร่วง ทั้งนี้เพราะในช่วงที่ลิ้นจี่ติดผลเจริญเติบโตใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายประมาณปลายเดือนเมษายน – พฤษภาคม ซึ่งช่วงนี้สภาพอากาศร้อนและเจอฝนตกสลับกัน 2-3ครั้ง จึงทำให้ผลลิ้นจี่แตกและร่วง ด้วยเหตุนี้เกษตรกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งเก็บผลผลิตจำหน่ายทำให้ได้ราคาต่ำ แต่นายสังเวียน ชัยทิพย์ Smart Farmer เจ้าของแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลิ้นจี่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้นำเอานวัตกรรมการห่อช่อผลลิ้นจี่ด้วยกระดาษโคบอนสามารถแก้ไขปัญหาลิ้นจี่แตกและร่วง โดยมีวิธีการ ดังนี้คือ ใช้กระดาษโคบอนสีขาว ขนาด 38 X 54 เซนติเมตร ห่อช่อผลในระยะที่ลิ้นจี่เริ่มเข้าสีคือมีสีแดงประมาณ30 เปอร์เซ็นต์ โดยพับครึ่งกระดาษ แล้วทากาวแป้งเปียกติดขอบกระดาษในลักษณะพับถุงเปิดหัว-ท้าย จากนั้นตัดแต่งช่อผลและใบรวบช่อผลและใช้มืออีกข้างสอดถุงกระดาษเลื่อนขึ้นปิดช่อไม่ให้ผลโผล่ จากนั้นรวบปากถุงด้านบนมัดด้วยตอกโดยไม่ต้องรัดให้แน่นเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ การห่อช่อผลในลักษณะนี้จะช่วยป้องกันโรคแมลงและหนอนเจาะขั้ว ป้องกันผลแตกร่วง ทำให้สีสวยรสชาติอร่อยหอมหวานและกระดาษโคบอนที่ใช้ห่อช่อผลนี้ จะใช้ได้ 2-3 ฤดูกาลผลิตทนต่อแรงลมไม่ฉีกขาดง่าย เมื่อเจอฝนน้ำซึมผ่านแห้งเร็ว หลังจากห่อช่อผลแล้วประมาณ 30วันก็เก็บเกี่ยวจำหน่ายได้ราคาดี ปัจจุบันมีตลาดตกลงรับซื้อล่วงหน้าประกันราคากิโลกรัมละ 80 บาท ในขณะที่ลิ้นจี่ที่ไม่ห่อช่อผล จำหน่ายได้กิโลกรัมละ30 บาท

            จากการใช้นวัตกรรมห่อช่อผลลิ้นจี่ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่ได้มีคุณภาพและตลาดต้องการ ที่สำคัญมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และการรวมตัวของเกษตรกรที่ทำแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันได้ขยายผลในพื้นที่มีเกษตรกรได้ทำการห่อช่อผลลิ้นจีไปแล้วกว่าร้อยละ 20 “ลดแตก ลดร่วง ราคาดีมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมการห่อช่อผลลิ้นจี่” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายสังเวียนชัยทิพย์ Smart Farmer เจ้าของแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลิ้นจี่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.097-9411159

_____________________________

เรื่องและภาพโดย : นายกุณฑลเทพจิตรา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ โทร.053-908666