สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
Office of Agricultural Extension and Development Region 6, Chiang Mai

คลังความรู้

นวัตกรรม การห่อช่อผลลิ้นจี่ ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ที่พะเยา

30 พ.ค. 2560
    กดที่รูปเพื่อขยาย

ลิ้นจี่เป็นผลิตผลสินค้าเกษตรอย่างหนึ่งที่มักประสบปัญหาราคาไม่แน่นอนเกษตรกรมีความเสี่ยงในด้านการผลิตคือผลแตกและร่วงทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้อยและมีความเสี่ยงด้านการตลาด เกษตรกรมักขายได้ราคาต่ำ

ว่าที่ร้อยตรีดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6จ.เชียงใหม่กล่าวว่า เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่มักจะประสบปัญหาสำคัญ 2ประการคือผลแตกและผลร่วงทั้งนี้เพราะในช่วงที่ลิ้นจี่ติดผลเจริญเติบโตใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายประมาณปลายเดือนเมษายน – พฤษภาคมซึ่งช่วงนี้สภาพอากาศร้อนและเจอฝนตกสลับกัน 2-3 ครั้ง จึงทำให้ผลลิ้นจี่แตกและร่วงด้วยเหตุนี้เกษตรกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งเก็บผลผลิตจำหน่ายทำให้ได้ราคาต่ำและที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ลิ้นจี่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้นำเอานวัตกรรมการห่อช่อผลลิ้นจี่ด้วยกระดาษโคบอนสามารถแก้ไขปัญหาลิ้นจี่แตก/ร่วง และประสบความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานสินค้าทำให้ราคาลิ้นจี่ที่ห่อช่อผลมีราคากิโลกรัมละ 80 บาทในขณะที่ลิ้นจี่ที่ไม่ห่อช่อผล จำหน่ายได้กิโลกรัมละ 30 บาทเท่านั้นโดยมีส่วนต่างของราคาถึง 50 บาทต่อกิโลกรัมที่สำคัญลิ้นจี่ที่ห่อช่อผลมีตลาดที่แน่นอน โดยตกลงซื้อขายล่วงหน้าให้กับห้าง(Modern Trade)“ลดแตก ลดร่วงราคาดี มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมการห่อช่อผลลิ้นจี่

ทางด้านนายสังเวียน ชัยทิพย์ Smart Farmer เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่และเจ้าของแปลงเรียนรู้การห่อช่อผลลิ้นจี่ของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงวิธีการห่อช่อผลลิ้นจี่ดังนี้คือใช้กระดาษโคบอนสีขาว ขนาด 38 X 54 เซนติเมตรห่อช่อผลในระยะที่ลิ้นจี่เริ่มเข้าสีคือมีสีแดงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์โดยพับครึ่งกระดาษ แล้วทากาวแป้งเปียกติดขอบกระดาษในลักษณะพับถุงโดยให้กระดาษด้านมันอยู่ด้านนอกเปิดหัว-ท้าย ทำการตัดแต่งช่อผลและใบรวบช่อผลและใช้มืออีกข้างสอดถุงกระดาษเลื่อนขึ้นปิดช่อไม่ให้ผลโผล่จากนั้นรวบปากถุงด้านบนมัดด้วยตอก โดยไม่ต้องรัดให้แน่นเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้การห่อช่อผลในลักษณะนี้ จะช่วยป้องกันโรคแมลงและหนอนเจาะขั้ว ป้องกันผลแตกร่วงทำให้สีสวย รสชาติอร่อยหอมหวานและกระดาษโคบอนที่ใช้ห่อช่อผลนี้ จะใช้ได้ 2-3ฤดูกาลผลิต ทนต่อแรงลมไม่ฉีกขาดง่าย เมื่อเจอฝนน้ำซึมผ่านแห้งเร็ว หลังจากที่ห่อช่อผลแล้วประมาณ30 วันก็เก็บเกี่ยวจำหน่ายได้ ลักษณะของลิ้นจี่คุณภาพเกรด Premium “ไหล่ยกอกตั้ง ก้นป้าน ร่องลึก เนื้อกอด ในแห้ง กลิ่นหอม รสหวาน”

จากการใช้นวัตกรรมห่อช่อผลลิ้นจี่ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต สินค้าที่ได้มีคุณภาพและตลาดต้องการที่สำคัญเป็นการยกระดับมาตรฐานและมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และได้ขยายผลไปสู่การรวมตัวของเกษตรกรที่ทำแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้ขยายผลในพื้นที่ มีเกษตรกรได้ทำการห่อช่อผลลิ้นจีไปแล้วกว่าร้อยละ 20 เกษตรกรที่สนใจการทำลิ้นจี่คุณภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายสังเวียนชัยทิพย์ Smart Farmer ด้านลิ้นจี่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.097-9411159

นายกุณฑล เทพจิตราสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ โทร.053-908666

ภาพประกอบ- ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวยปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กับนวัตกรรมห่อช่อผลลิ้นจี่ที่สามารถยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ภาพประกอบ- นายสังเวียน ชัยทิพย์ Smart Farmer และเกษตรกรผู้ที่ขยายผลการห่อช่อผลลิ้นจี่อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ภาพประกอบ- การห่อช่อผลลิ้นจี่จาก ศพก.สู่แปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

ภาพประกอบ- ลักษณะของลิ้นจี่คุณภาพเกรดPremium “ไหล่ยก อกตั้ง ก้นป้าน ร่องลึก เนื้อกอด ในแห้งกลิ่นหอม รสหวาน”